1. Program Rządowy Laboratoria Przyszłości w Naszej Szkole


Laboratoria Przyszłości to inicjatywa edukacyjna realizowana przez Ministerstwo Edukacji i Nauki we współpracy z Centrum GovTech w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. Naszą wspólną misją jest stworzenie nowoczesnej szkoły, w której zajęcia będą prowadzone w sposób ciekawy, angażujący uczniów oraz sprzyjający odkrywaniu ich talentów i rozwijaniu zainteresowań.

 
Celem inicjatywy jest wsparcie wszystkich szkół podstawowych w budowaniu wśród uczniów kompetencji przyszłości z tzw. kierunków STEAM (nauka, technologia, inżynieria, sztuka oraz matematyka).

 

W ramach programu „Laboratoria Przyszłości” Szkoła Podstawowa im. T. Kościuszki w Bulowicach otrzymała wsparcie finansowe w wysokości 115 137,98 złotych na zakup wyposażenia technicznego, potrzebnego w kształtowaniu i rozwijaniu umiejętności manualnych i technicznych, umiejętności samodzielnego i krytycznego myślenia, zdolności myślenia matematycznego oraz umiejętności w zakresie nauk przyrodniczych, technologii i inżynierii, stosowania technologii informacyjno-komunikacyjnych, jak również pracy zespołowej, dobrej organizacji i dbania o porządek na stanowisku pracy oraz radzenia sobie w życiu codziennym.

Do dnia 31.08.2022r.  szkoła otrzymała następujące wyposażenie:

- drukarka 3D,

- stacja lutownicza,

- aparat fotograficzny,

- dyktafon cyfrowy,

- filamenty do drukarki,

- krzesła regulowane,

- lampa pierścieniowa LED,

- laptop ASUS,

 - roboty SkriBot,

- mikrofon kierunkowy,

 - mikrokontrolery z czujnikami i akcesoriami,

- mikroport bezprzewodowy,

- mikroskop nauczycielski Genetic Pro z kamerą,

 - mikroskopy uczniowskie,

 -roboty edukacyjne Abilix Krypton,

- roboty Photon zestawy z tabletem 10’’,

 - stacja lutownicza z gorącym powietrzem,

- statyw Manfrotto z akcesoriami,

- stolik meblowy,

- stoliki regulowane,

- teleskop.

Korzyści z Laboratoriów Przyszłości:

 

Z perspektywy szkoły i nauczyciela:

- Sfinansowanie nowoczesnego wyposażenia - nie tylko wymaganego, ale również dodatkowego, wskazanego przez szkołę,

- Nowe technologie i eksperymenty, ułatwiające przekazywanie wiedzy,

- Wsparcie w realizacji podstawy programowej, prowadzeniu kół zainteresowań i zajęć dodatkowych,

- Rozwój merytoryczny nauczycieli. Sfinansowanie nowoczesnego wyposażenia – nie tylko wymaganego, ale również dodatkowego, wskazanego przez szkołę.

 

Z perspektywy rodzica i ucznia:

- Zwiększenie zainteresowania dziedzinami technicznymi i ścisłymi,

- Popularyzacja rozwiązań i umiejętności praktycznych, połączenie zdobywania wiedzy
z przygodą,

- Odkrywanie i rozwój talentów oraz inwestycja w lepszą przyszłość młodych.

 

Zakupiony sprzęt odpowiada naszym potrzebom i wykorzystywany będzie w realizacji podstawy programowej, na zajęciach dodatkowych, kołach zainteresowań jak również w przygotowaniach do konkursów.