7. Sprawozdanie z realizacji programu „Laboratoria Przyszłości” w klasach I - VIII


Szkoła Podstawowa w Bulowicach  uczestniczy w ogólnopolskim programie Laboratoria Przyszłości. Jest to inicjatywa edukacyjna realizowana przez Ministerstwo Edukacji i Nauki we współpracy z Centrum GovTech. Celem inicjatywy jest wsparcie szkół podstawowych w budowaniu wśród uczniów kompetencji przyszłości z tzw. kierunków STEAM (nauka, technologia, inżynieria, sztuka oraz matematyka). Dzięki otrzymanemu wsparciu, wszyscy uczniowie szkoły zaczęli korzystać z nowoczesnych narzędzi i technologii wspierających edukację. Od września 2022 roku w naszej szkole realizowane są zajęcia z wykorzystaniem pomocy dydaktycznych i sprzętu zakupionego w ramach projektu Laboratoria Przyszłości.

Na lekcjach informatyki w kl 4-6 od początku roku  odbywają się lekcje robotyki i programowania z wykorzystaniem zestawów robotów Skribot oraz  Photon. Roboty, które posiadamy, to świetne narzędzie do nauki programowania dla uczniów szkoły podstawowej. Dzięki wykorzystaniu prostego w użyciu sprzętu oraz oprogramowania  opartego na Scratchu, uczniowie chętnie angażują się w ciekawe zajęcia edukacyjne by zdobyć nowe umiejętności poprzez udział w kreatywnej zabawie. Z pomocą robota Photon uczniowie poznali możliwości połączenia pracy komputera do sterowania robotem.  To idealny zestaw startowy do nauki robotyki i mechatroniki, który daje nieograniczone możliwości kreatywnego prowadzenia zajęć. Uczniowie zapoznali się również z drukarką 3D otrzymaną przez szkołę w ramach programu Laboratoria Przyszłości. Uczniowie poznali zasadę działania urządzenia oraz obserwowali proces projektowania i drukowania modeli 3D.

Ponadto w miesiącach październik- grudzień prowadzono dodatkowe szkolenia dla nauczycieli klas I-III oraz IV-VIII na temat wykorzystania w praktyce zestawów do robotyki na lekcjach.

W klasach 5-6 SP wykorzystano zestawy modułów elektronicznych Arduino przeznaczone do nauki podstaw elektroniki, mechatroniki i programowania. Zestaw składa się z procesora Arduino, kilku modułów elektronicznych takich jak wyświetlacze, diody, głośniki, silniki czy serwomotory oraz aplikacji, za pomocą której można te moduły zaprogramować.

Zestaw Arduino pozwala uczniom poznać działanie i obsługę środowiska Arduino IDE (IDE to zintegrowane środowisko programistyczne). Uczniowie mogą zacząć pisać proste programy w języku C na platformę elektroniczną. Wiedza zdobyta podczas zajęć daje uczestnikom fundamenty, na których będą mogli budować bardzo wiele swoich kompetencji. Jedynym ograniczeniem jest tylko ich wyobraźnia. Nawet jeśli nie każdy uczeń zostanie w przyszłości programistą, podstawowa znajomość  programowania pomoże mu rozwiązywać wiele problemów w innych dziedzinach.

W trakcie wycieczek i imprez szkolnych efektywnie wykorzystywaliśmy  otrzymany w ramach programu aparat fotograficzny z funkcja kamery – wykonane fotoreportaże można było oglądać na naszej stronie internetowej.