2. Szkolenie nauczycieli z zakresu obsługi platformy Skriware


Laboratoria Przyszłości -Skribot


 W dniu 10.10. 2022 r. w ramach projektu „Laboratoria Przyszłości” odbyło się szkolenie Rady Pedagogicznej w zakresie obsługi  platformy Skriware.

Grono Pedagogiczne zapoznało się z platformą Skriware zawierającą gotowe modele robotów, przykładowe pliki wydruku 3D oraz programy do tworzenia własnych projektów 3D. W dalszej części szkolenia nauczyciele poznali budowę, zawartość oraz sposoby korzystania z platformy SkriWare. Najciekawszą częścią szkolenia było tworzenie konstrukcji z zestawu Skribot oraz sterowanie i programowanie robotów Skribot. Krótki fotograficzny skrót ze szkolenia można zobaczyć na załączonych zdjęciach.