5. Laboratoria przyszłości w klasach I - III


Sprawozdanie z realizacji programu Laboratoria Przyszłości

w klasach I - III

Za okres 01.09.2022r. – 27.01.2023r.

 

          W ramach programu Laboratoria Przyszłości w naszej szkole odbyły się szkolenia dla nauczycieli z zakresu druku 3D oraz programowania robotów.

          Celem programu jest umożliwienie uczniom rozwijania ich zainteresowań poprzez uatrakcyjnienie procesu zdobywania wiedzy i praktycznych umiejętności. Dzięki nowemu wyposażeniu technicznemu dzieci będą mogły kształtować i doskonalić zdolności manualne i techniczne, a także umiejętność myślenia matematycznego.

          Uczniowie zaznajomili się z drukarką 3D, poznali zasady działania urządzenia, a także mieli okazję obserwować proces drukowania modeli 3D.

          Po wcześniejszym zapoznaniu się z podręcznikiem do pracy z robotem, nauczyciele zaczęli wykorzystywać robota podczas zajęć z uczniami w edukacji wczesnoszkolnej. Dużym zainteresowaniem wśród dzieci cieszyła się przeprowadzona przeze mnie lekcja „Dodawanie w zakresie 10”. Celem zajęć było utrwalenie przez uczniów dodawania w zakresie 10. Na dywanie rozłożone zostały obrazki przedstawiające żaby (z zapisem działania matematycznego na dodawanie do 10) oraz listki (z liczbami od 1-10). Zadaniem uczniów było pokierowanie robota od żaby do liścia z prawidłowym wynikiem.

         Podręcznik do pracy z robotem zawiera nie tylko podstawowe informacje dotyczące obsługi, ale również przykładowe scenariusze zajęć, które można wykorzystać podczas pracy z dziećmi.

          Uczniowie mieli także okazję samodzielnie kierować Skribotem przy użyciu pilota w aplikacji SkriApp – sterować chwytakiem, poruszać się w prawo, w lewo, do przodu i do tyłu oraz zmieniać kolor oczu robota. Podczas takich zajęć dzieci utrwaliły kierunki w przestrzeni.

          Naszego robota (Photon) wykorzystujemy nie tylko przy użyciu prostego sterowania (Joystick). Jest mnóstwo innych możliwości, np. rysowanie palcem (PhotonDraw) – uczniowie projektują trasę robota poprzez rysowanie palcem na ekranie. Do tego można dołożyć zmiany koloru oczu i czułków oraz dźwięku. Ponadto w aplikacji Photon Robot mamy rozdziały, w których zawarte są zadania dla uczniów, mające na celu ćwiczenie spostrzegawczości, koncentracji uwagi oraz umiejętności manualnych dzieci.

W ramach spotkań zespołu przedmiotowego edukacji wczesnoszkolnej nauczyciele dzielą się ze sobą umiejętnościami i wymieniają spostrzeżenia na temat pracy z wykorzystaniem robotów.  

          Praca z nowoczesnym sprzętem uatrakcyjnia zajęcia, a także pozwala uczniom rozwijać ich zainteresowania w bardzo ciekawej formie.

                                                                                    Zmilczak Anna