3. Szkolenie nauczycieli z zakresu obsługi drukarki 3 D


Laboratoria Przyszłości - drukarka3D


W pierwszym miesiącu nauki wszyscy uczący zostali przeszkoleni z obsługi drukarki 3D. Nauczyciele uczyli się jak zakładać i wprowadzić filament, kalibrować urządzenie i poziomować stół. Następnym krokiem było nauczenie się obsługi i konfiguracji programu Ultimaker Cura. Oprogramowanie Cura to slicer przeznaczony dla drukarek 3D. Jego zadaniem jest przerabianie trójwymiarowego modelu na warstwy i wygenerowanie poleceń dla drukarki 3D. Po zapoznaniu z drukarką i oprogramowaniem nauczyciele przeszli do wyboru i  tworzenia projektów na drukarki. Krótki fotograficzny skrót ze szkolenia można zobaczyć na załączonych zdjęciach.