Realizacja projektu 'Piękna Nasza Polska Cała' - grupa 'Motylki'


2021-02-19

Realizacja projektu ,,Piękna Nasza Polska Cała”

            W ostatnim czasie udało nam się zrealizować dwa zadania z naszego projektu ,,Piękna Nasza Polska Cała”.

Kolejnymi zadaniami było zorganizowanie w naszej sali ,,Kącika Patriotycznego” oraz ,,Kącika Książki Patriotycznej”. Dzięki nim dzieci w swoich małych serduszkach mogą kształtować swoją postawę patriotyczną, poszerzać wiedzę na temat symboli narodowych i historii, kształtować przywiązanie do tradycji, już od najmłodszych lat. Czego efekty widać na poniższych zdjęciach.