Ostatnie pożegnanie byłego Dyrektora Szkoły


2023-03-11

„Nie umiera ten, kto trwa w pamięci bliźnich”

      Z głębokim smutkiem przyjęliśmy wiadomość o śmierci emerytowanego Dyrektora  naszej szkoły – mgra Jana Kościelnika.

     Kierował Szkołą Podstawową im. Tadeusza Kościuszki w Bulowicach w latach 1986/87 – 2001/02. Zapamiętamy Go, jako człowieka odpowiedzialnego, dla którego przekazywanie wiedzy i wychowywanie dzieci i młodzieży było prawdziwą pasją.  Z wielkim zaangażowaniem troszczył się o sprawy naszej szkoły, chociaż czasem nie było to łatwe.  Zawsze cieszył się z każdego sukcesu uczniów, doceniał wysiłek nauczycieli i  wspierał różnorodne inicjatywy podejmowane przez nich. Wciąż pragnął, aby w szkole działo się coś nowego, twórczego, zarówno w sferze edukacyjnej, jak i kulturalno- rozrywkowej.

    Mimo trudnych czasów, braku dotacji, systematycznie prowadził  modernizację placówki. Powstały nowoczesne klasopracownie dla klas 1-3, pierwsza sala komputerowa, salka do ćwiczeń korekcyjnych, szatnie. Wymienione zostały okna i posadzka na holach oraz  piec węglowy  zastąpiono gazowym. To tylko niektóre z inwestycji, które powstały dzięki pracy Pana Dyrektora Jana Kościelnika.

      Będąc już na emeryturze, pan Jan Kościelnik  w dalszym  ciągu interesował się życiem szkoły. Był obecny na każdym rozpoczęciu roku szkolnego i kierował do uczniów i nauczycieli słowa wsparcia i życzenia, a na końcu roku gratulował sukcesów i cieszył się nimi.

     Pan Dyrektor Jan Kościelnik  na zawsze wpisał się w historię naszej szkoły i zostawił w niej cząstkę siebie. Pozostanie  we wdzięcznej pamięci swoich współpracowników, uczniów i ich rodziców.

     Niech spoczywa w pokoju!

   Dyrekcja, nauczyciele i pracownicy administracji ZSP w Bulowicach