Ogólnopolski Projekt Edukacyjny „Jestem małym przyjacielem przyrody” - grupa 'Słoneczka'


2021-12-10

Ogólnopolski Projekt Edukacyjny  „Jestem małym przyjacielem przyrody”

 

Grupa „Słoneczka” uczestniczy w tym roku szkolnym w  Ogólnopolskim Projekcie Edukacyjnym „Jestem małym przyjacielem przyrody.” Projekt jest zgodny z zadaniami określonymi w Podstawie Programowej wychowania przedszkolnego, a także wpisuje się Podstawowe kierunki realizacji polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2021/2022 - Wzmocnienie edukacji ekologicznej w szkołach. Rozwijanie postawy odpowiedzialności za środowisko naturalne.

Głównym założeniem projektu „Jestem małym przyjacielem przyrody” jest rozwijanie zainteresowań przyrodniczych dzieci, kształtowanie właściwych postaw proekologicznych, wzbogacanie ogólnej wiedzy o świecie.

Słoneczka wzorowo wykonały zadania z września oraz października.  Stworzyły Kodeks Małego Ekologa. Dowiedziały się jak należy postępować aby być małym ekologiem. 

Z przyniesionych do przedszkola darów jesieni „Słoneczka” zrobiły zwierzaki dziwaki. To były bardzo ciekawe i wesołe zajęcia. Zapraszamy do galerii zdjęć.